08.03.2018

Dziennik Gazeta Prawna, opinia: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Zakaz handlu w niedziele PIP i MRPiPS wyjaśniają, eksperci oceniają

SKLEP INTERNETOWY W jaki sposób identyfikować sklep internetowy – czy elementem decydującym powinno być prowadzenie handlu za pośrednictwem internetu? STANOWISKO URZĘDÓW Sprzedaż w sklepach internetowych powinna polegać na dokonaniu transakcji…

08.03.2018

Rzeczpospolita, autorzy: dr Marcin Olechowski, Anna Tujakowska

Wyrok Trybunału – miecz obosieczny?

Uznanie międzynarodowego arbitrażu w umowach między członkami UE za niezgodny z prawem może pozbawić ochrony warte miliony euro polskie inwestycje za granicą – zauważają Marcin Olechowski i Anna Tujakowska, prawnicy…

06.03.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Projektant nie może zastępować organu w wyjaśnianiu wątpliwości

W toku postępowania kontrolnego organy nadzoru budowlanego są zobowiązane do ustalenia, czy realizowana inwestycja nie wymaga zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Tych ustaleń organu nie mogą…

01.03.2018

Zmiany w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pobierz alert w wersji PDF 15 marca 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa…

01.03.2018

Dziennik Gazeta Prawna, Jadwiga Sztabińska, opinia: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

E-komunikacja w pracy bez bezpiecznych podpisów

STOSUNKI PRACY: E-mail z wnioskiem o gotówkową wypłatę wynagrodzenia. Numer rachunku bankowego podany na USB. Taka ma być rzeczywistość w relacjach kadrowych już od 1 stycznia 2019 r. Żadne certyfikowane…

Ograniczenia w zakresie wystawienia paragonu fiskalnego

Pobierz alert w wersji PDF Zgodnie z proponowaną nowelizacją ustawy o VAT, w sytuacji w której sprzedaż jest udokumentowana paragonem fiskalnym, faktura może zostać wystawiona pod warunkiem, że paragon zawiera numer VAT nabywcy….

27.02.2018

ius.focus, dr Anne Marie Weber-Elżanowska

Legitymacja prokuratora do zaskarżenia uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 7 KPC w zw. z art. 55–57 KPC prokurator posiada legitymację do wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności oraz powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia. Decyzja prokuratora nie podlega…

27.02.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Granice sprawy wyznacza wnioskodawca

Wniosek inwestora nie tylko wszczyna postępowanie, ale też wyznacza jego przedmiotowe ramy. Organy winny zbadać sprawę w granicach wyznaczonych treścią wniosku. Wniosek inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wyznacza przedmiotowe…

26.02.2018

Autor: Agnieszka Skowronek

Wielka akcja cyfryzacji akcji

Spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne i ich akcjonariuszy niebawem czeka niemała rewolucja. Trwają bowiem prace nad projektem zmian w kodeksie spółek handlowych oraz w ustawie o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294656/katalog/12410412#12410412)….