Zbliża się ostateczny termin na przeprowadzenie pierwszej oceny własnego ryzyka AML

Pobierz alert w wersji PDF Co to jest ocena własnego ryzyka AML? Dokonywana okresowo przez instytucję obowiązaną (IO) identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które odnosi…

23.11.2018

Przegląd Prawa Handlowego, dr hab. Andrzej Szlęzak

O umownych terminach zawitych bez kontekstu przedawnienia

W najnowszej publikacji Przeglądu Prawa Handlowego dr hab. Andrzej Szlęzak ustosunkowuje się do repliki Macina Łolika, opublikowanej w lipcu 2018. Powinienem odpowiedzieć na replikę Marcina Łolika, bo każda taka wymiana…

22.11.2018

Rzeczpospolita, autor: Karolina Kanclerz

Ryzykowna kumulacja roszczeń

PROCEDURA Pracownik, który w pozwie przeciwko pracodawcy zgłasza wiele żądań, w tym o uzupełniające odszkodowanie cywilne, powinien brać pod uwagę, że może go czekać więcej niż jeden proces. Pracownicy w ramach postępowania…

21.11.2018

International Law Office, Szymon Gogulski, Jacek Zwara

The Witcher author uses ‘bestseller clause’ to request additional remuneration

Artykuł dostępny w wersji angielskiej

20.11.2018

Rzeczpospolita, autor: dr Rudolf Ostrihansky

Minister musiał wiedzieć, jakie skutki wywoła jego wniosek

Pytania prejudycjalne przed Trybunałem Konstytucyjnym – polexit ante portas? Zwrócenie się przez ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności m.in. art. 267 traktatu o funkcjonowaniu Unii…

19.11.2018

Polish incentive schemes for renewable energy generation – November 2018

Alert dostępny w języku angielskim: PDF

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Pobierz alert w wersji PDF W dniu 9 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej…

13.11.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Wezwanie kierowane do inwestora wydłuża ustawowy termin rozpatrzenia wniosku

Jeżeli organ zawiesił postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę, to postępowanie to „spoczywa”, a organowi nie można zarzucić bezczynności. Organ administracji powinien wydać decyzję o pozwoleniu na budowę w terminie nie dłuższym, co do zasady, niż…

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Pobierz alert w wersji PDF Trwają prace nad projektem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary („Ustawa”). W dniu 17 października 2018 roku opublikowano nową wersję…