21.12.2018

Przegląd Sądowy, autor: Monika Cichorska

Substytucja jako dalsze pełnomocnictwo procesowe

1. Uwagi wstępne Na gruncie prawa cywilnego przyjęto zasadę, że to do podmiotu prawa należy decyzja, kto w imieniu tego podmiotu dokona czynności z bezpośrednim skutkiem w jego sferze prawnej. W Kodeksie postępowania…

21.12.2018

Orzecznictwo Sądów Polskich, autor: dr hab. Andrzej Szlęzak

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r. (V CSK 506/16)

W najnowszym Orzecznictwie Sądów Polskich 12/2018 ukazała się Glosa autorstwa dr hab. Andrzeja Szlęzaka. Teza Stwierdzenie, że zapewnienie sprzedawcy nie odnosi się do cechy rzeczy sprzedanej, lecz dotyczy innych okoliczności, nie eliminuje…

20.12.2018

prawo.pl, Dariusz Skuza

Dariusz Skuza: Reforma procedury cywilnej konieczna, byle skuteczna

Potrzebujemy zmian w procedurze cywilnej, które umożliwią usprawnienie i przyspieszenie postępowań w sądach. Przygotowane przez rząd zmiany idą w tym kierunku, ale nie ma pewności, czy przyniosą pożądany efekt. Np. proponowana odrębna procedura gospodarcza…

18.12.2018

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Niestosowanie przepisów o odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy w przypadku sprzedaży praw udziałowych

Przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy nie mają zastosowania do umowy sprzedaży praw udziałowych (akcji). Wyrok SN z 26.4.2018 r.,  I CSK 157/17 Pozwany nabył od Skarbu Państwa akcje…

18.12.2018

Global Legal Group, autor: Tomasz Konopka

Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “The International Comparative Legal Guide to: Corporate Investigations 2019 – 3rd Edition”

Mec. Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “The International Comparative Legal Guide to: Corporate Investigations 2019 – 3rd Edition”, wydanej przez Global Legal Group.  Pobierz rozdział…

18.12.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Z decyzji powinno wynikać, czego dotyczą warunki zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla zrealizowanej inwestycji jest możliwe, gdy decyzja ta jest niezbędna dla legalizacji samowoli budowlanej. Ubieganie się przez inwestora samowolnie wykonanych robót budowanych, o wydanie…

17.12.2018

Monitor Prawa Bankowego 12/2018, autor: Mateusz Blocher

Wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego jako przedmiot zabezpieczenia rzeczowego

W grudniowym wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się publikacja pt. „Wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego jako przedmiot zabezpieczenia rzeczowego”, której autorem jest Mateusz Blocher. Zapraszamy do zapoznania się z pełną publikacją.

Ostateczny projekt Wytycznych EBA ws. zwolnienia spod opcji fall back

Pobierz alert w wersji PDF Ramy czasowe Dostawca usług płatniczych prowadzący rachunki (ASPSP), który zamierza uzyskać zwolnienie spod tzw. opcji fallback dla specjalnych interfejsów dostępowych (API) zgodnie…

Nowa regulacja – Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Pobierz alert w wersji PDF W dniu 28 sierpnia 2018 r. weszła w życie Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r. („Ustawa o KSC”). Stanowi ona efekt…

28.11.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Niedopuszczalne wszczęcie kolejnego postępowania w tej samej sprawie

W postanowieniu odmawiającym wszczęcia postępowania organ nie powinien formułować wniosków i ocen dotyczących meritum żądania strony. Jeżeli organ administracji wyda, na podstawie art. 61a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowienie…