Płatności tylko na zarejestrowane rachunki VAT

W polskim parlamencie finalizowane są prace dotyczące zmian w zakresie podatku VAT i CIT zgodnie z którymi podatnicy VAT będą w praktyce zobowiązani  dokonywać płatności zobowiązań wyłącznie na rachunki bankowe wierzyciela…

24.04.2019

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Trzeba wskazać przepis ograniczający zagospodarowanie sąsiedniej działki

Aby być uznanym za stronę postępowania w sprawie pozwolenia na budowę nie wystarczy subiektywne przekonanie o tym właściciela nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja. Konieczne jest podanie konkretnego przepisu…

17.04.2019

Monitor Prawa Bankowego 04/2019, autor: Mateusz Blocher

Wykaz usług reprezentatywnych – wybrane problemy interpretacyjne i zagadnienia praktyczne

W najnowszym wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się publikacja pt. „Wykaz usług reprezentatywnych – wybrane problemy interpretacyjne i zagadnienia praktyczne”, której autorem jest Mateusz Blocher. Zapraszamy do zapoznania się z pełną publikacją.

Uproszczona APA | prace legislacyjne

Długo zapowiadana przez MF uproszczona APA (uprzednie porozumienie cenowe) została w końcu skierowana na drogę procesu legislacyjnego i w założeniu ma wejść w życie już 1 lipca 2019 r. Uproszczona APA…

16.04.2019

Law Business Research, Janusz Siekański, Radosław Waszkiewicz

Janusz Siekański i Radosław Waszkiewicz autorami polskiego rozdziału publikacji “The Real Estate Law Review – Edition 8”

Janusz Siekański i Radosław Waszkiewicz autorami polskiego rozdziału publikacji “The Real Estate Law Review – Edition 8”, wydanej przez Law Business Research. Pobierz rozdział w wersji PDF

16.04.2019

Rzeczpospolita, autor: Karolina Kanclerz

„Zielona trawka” z niepewną pensją

Wysokość wynagrodzenia, jakie ma dostawać pracownik zwolniony ze świadczenia pracy do czasu rozwiązania umowy na mocy porozumienia, zależy od ustaleń stron. Gdy ich zabraknie, może dojść do sporu na tle tego, jak…

08.04.2019

inwestycje.pl, autor: Agata Szeliga

Chmura a prawo

Zalety biznesowe i technologiczne publicznej i hybrydowej chmury obliczeniowej są coraz bardziej dostrzegane. Po stronie klientów wątpliwości ciągle budzą jednak kwestie prawne. Zwłaszcza w sektorze SMB lokalne przechowywanie danych…

05.04.2019

Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Rejent 2018, autor: prof. Stanisław Sołtysiński

Umowy licencyjne w prawie upadłościowym i naprawczym

Miło nam poinformować, iż w księdze pt.: „Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi” ukazał się artykuł prof. Stanisława Sołtysińskiego „Umowy licencyjne…

05.04.2019

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 03/2019, autor:  Maria Anna Dalkowska

Geneza oraz kształt prawa hipotecznego na ziemiach polskich w XIX w.

W najnowszym wydaniu miesięcznika Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego ukazała się publikacja pt. „Geneza oraz kształt prawa hipotecznego na ziemiach polskich w XIX w.”, której autorem jest Maria Anna Dalkowska. Zapraszamy do zapoznania się z pełną…

05.04.2019

(English) International Law Office, dr Katarzyna Michałowska

New film production support scheme launched

Artykuł dostępny w wersji angielskiej