Krzysztof Cichocki prelegentem podczas seminarium „Rynek irański – teoria a praktyka”

08.05.2018

W dniu 9 maja 2018 r. w Warszawie odbędą się warsztaty poświęcone praktycznym aspektom związanym z działalnością eksportową i inwestycyjną w Iranie. Organizatorem wydarzenia pod hasłem „Rynek irański – teoria a praktyka” jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Podczas warsztatów mec. Krzysztof Cichocki poprowadzi wykład pt. „Sprawne poruszanie się w irańskim środowisku prawnym”.

Jak wyjaśnia PAIH, seminarium ma na celu pokazanie możliwości i potencjału do współpracy z Iranem, a także wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami już działającymi na rynku irańskim oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań ułatwiających dostęp do tego rynku.

Więcej informacji na stronie organizatora.