Eksperci Kancelarii SK&S podczas konferencji “Warsaw Arbitration & Mediation Days”

16.05.2018

W dniach 23-25 maja 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja “Warsaw Arbitration & Mediation Days”. Gospodarzem panelu pt. “Arbitraż z perspektywy pełnomocnika procesowego” będzie dr hab. Andrzej Szlęzak. W tym samym panelu udział wezmą mec. Jacek Siński oraz mec. Jakub  Urbanowicz.

W swojej prelekcji, radca prawny Jacek Siński skoncentruje się na podkreśleniu potrzeby aktywności ze strony pełnomocników stron w zakresie wskazywania na przeoczenia po stronie arbitrów w postępowaniach. Zwróci także uwagę na to, jakie jego zdaniem są najczęstsze przeoczenia. Ma to ogromne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia interesów klientów w związku z ewentualną decyzją o złożeniu skargi o uchylenie wyroku arbitrażowego.

Radca prawny Jakub Urbanowicz rozważy potrzebę zmiany sposobu patrzenia na dowody z opinii biegłych w postępowaniach arbitrażowych. W szczególności będzie on dociekał, czy i w jakim stopniu można skorzystać – na potrzeby postępowania arbitrażowego w Polsce – z instytucji tzw. biegłego, tak jak jest to rozumiane w arbitrażu prowadzonym w jurysdykcjach common law. Zwróci także uwagę na kwestie proceduralne, w tym wybór eksperta, procedurę dostarczania materiałów do celów sporządzenia opinii, a także dopuszczalne formy kontaktów między stronami i biegłym.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.