Dr Wojciech Iwański i Mateusz Blocher wspólnie ze Związkiem Banków Polskich (ZBP) poprowadzą warsztaty dot. procedury wnioskowania o zwolnienie spod tzw. opcji fall-back

08.02.2019

14 lutego 2019 r. w Warszawie odbędzie się warsztat „Wniosek o objęcie wyłączeniem z obowiązku ustanowienia mechanizmów awaryjnych w zakresie specjalnego interfejsu dostępowego” organizowany przez Związek Banków Polskich. Szkolenie poprowadzą dr Wojciech Iwański (SK&S) oraz Mateusz Blocher (SK&S) wspólnie z Maciejem Kostro – Doradcą Zarządu ZBP, sekretarzem Rady Bankowości Elektronicznej.

Warsztaty są elementem szerszej współpracy pomiędzy SK&S oraz Związkiem Banków Polskich w tym obszarze. SK&S wspierał Grupę Projektową PolishAPI w wypracowaniu modelowego wniosku o zwolnienie spod tzw. opcji fall-back oraz w procesie konsultacji wzoru wniosku przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego.

Z przyjemnością informujemy, że wzór wniosku został ostatnio pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Ciągle trwają jednak pewne dalsze ustalenia z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, które mogą wpłynąć na ostateczny kształt wniosku oraz jego załączników (w szczególności w zakresie konieczności przeprowadzenia zewnętrznych audytów).

Warsztat przeznaczony będzie w całości na omówienie zagadnień regulacyjnych związanych z uzyskaniem zwolnienia spod opcji fall-back. Szczegółowo omówiony zostanie także sam wzór wniosku o zwolnienie.

Dodatkowe informacje: https://polishapi.org/szkolenia/