Historia

O KANCELARII
HISTORIA

Kancelaria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak powstała w czerwcu 1991 roku, gdy w rezultacie zmiany ustroju politycznego i gospodarczego Polski pojawił się wolny rynek usług prawnych, zorientowany na obsługę prawną przekształceń własnościowych oraz nowych inwestycji krajowych i zagranicznych.

Utworzenie kancelarii i jej dalsza droga rozwoju w znacznej mierze wynikały z przyjętych przez jej założycieli założeń co do kierunku, w jakim w nowych realiach gospodarczych będzie się rozwijał polski rynek usług prawnych. Okazały się one trafne: obecnie SK&S jest jedną z wiodących firm prawniczych w Polsce. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów w województwach położonych przy zachodniej granicy Polski w 1997 r.  otworzyliśmy biuro w Poznaniu, a dynamiczny rozwój gospodarczy regionu śląskiego i Dolnego Śląska zadecydował o utworzeniu kolejnych biur regionalnych SK&S w Katowicach w 1999 r. i we Wrocławiu w 2006 roku.