(Polski) Legal Alert | Nowe terminy dot. sprawozdań finansowych