EMIR: od 12 lutego 2014 raportujemy do repozytorium transakcje na instrumentach pochodnych

Pobierz alert w wersji PDF

Dnia 12 lutego 2014 r. wchodzi w życie przewidziany rozporządzeniem EMIR obowiązek raportowania transakcji na instrumentach pochodnych do repozytoriów transakcji. 

Obowiązek raportowania

Obowiązkiem raportowania objęte są transakcje pochodne aktywne (obowiązujące) w lub po dniu 16 sierpnia 2012 r., niezależnie od daty ich zawarcia.

  • Transakcje zawierane po dniu 12 lutego 2014 r. powinny być zgłoszone do repozytorium do końca dnia roboczego następującego po dniu zawarcia, zmiany lub rozwiązania kontraktu.
  • Transakcje zawarte po dniu 16 sierpnia 2012 r., aktywne w lub po dniu 12 lutego 2014 r., powinny być zgłoszone do repozytorium w terminie jednodniowym (tj. 13 lutego 2014 r.).
  • Transakcje zawarte przed dniem 16 sierpnia 2012 r. i które 12 lutego 2014 r. nadal będą obowiązywały, powinny być zgłoszone do repozytorium w terminie 90 dni (tj. do 13 maja 2014 r.).
  • Pozostałe kontrakty pochodne objęte obowiązkiem raportowania, ale które w dniu 12 lutego 2014 nie będą już aktywne, powinny być zgłoszone w terminie 3 lat (tj. do 12 lutego 2017 r.).

Raportowanie w repozytorium transakcji

Wykonanie obowiązku raportowania wymaga uczestnictwa w repozytorium. Jeżeli strona transakcji wykonanie obowiązku raportowania powierzyła innemu podmiotowi (o co warto zadbać, negocjując dokumentację transakcji), to sama nie musi być uczestnikiem repozytorium. Zasady uczestnictwa określa dany regulamin repozytorium. Dane repozytorium obsługuje określone typy transakcji na instrumentach pochodnych. I tak np. do KDPW można zgłosić transakcje na towarowym instrumencie pochodnym (CO), kredytowym instrumencie pochodnym (CR), walutowym instrumencie pochodnym (CU), instrumencie pochodnym na akcje (EQ), instrumencie pochodnym na stopę procentową (IR) i innym instrumencie pochodnym (OT).

Kod LEI

Dla wykonania obowiązku raportowania transakcji na instrumentach pochodnych niezbędne jest posiadanie kodu LEI (Legal Entity Identifier) służącego identyfikacji podmiotów zawierających transakcje na rynku finansowym. LEI jest globalnym, 20-znakowym, alfanumerycznym, niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym. W Polsce status podmiotu nadającego LEI posiada KDPW. Szerzej nt. obowiązku raportowania transakcji na instrumentach pochodnych przewidzianego rozporządzeniem EMIR zobacz Alert prawny SK&S z dnia 18 maja 2013 r. opublikowany na naszej stronie w dn. 21 maja 2013 r.