Zespół SK&S doradzał Bioagra-Oil S.A. w przejęciu kontroli nad Emer sp. z o.o.

Zespół SK&S doradzał Bioagra-Oil S.A. liderowi w dziedzinie produkcji estrów metylowych oraz gliceryny – w przejęciu kontroli nad Emer sp. z o.o. w drodze nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce Emer.

Bioagra-Oil należy do grupy kapitałowej BZK, w skład której wchodzą m.in. spółki Bioagra, Komagra, Staoil, Bakoma, Polskie Młyny oraz BZK Alco. Grupa jest krajowym liderem produkcji biopaliw, posiadającym 25% udział na rynku polskim, dostarczając 510 tys. ton biopaliw oraz największym przetwórcą surowców rolnych w Europie Środkowo-Wschodniej, przerabiającym 1,6 mln ton surowców, w tym rzepaku, pszenicy i kukurydzy.

Emer zajmuje się zakupem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) kategorii 3 oraz przetwarzaniem tych surowców w wyniku czego otrzymywane są dwa główne produkty, tj. tłuszcze topione płynne nazywane produktami pochodnymi UPPZ oraz mączki zwierzęce wysokobiałkowe (PAP).

Bioagra-Oil reprezentowana była przez zespół M&A kancelarii SK&S w składzie Paweł Bochnia (Senior Associate) i Sylwia Mizera (Associate), prowadzony przez Tomasza Kańskiego (Senior Partner), razem z prawnikami z innych działów – Michałem Olesiem (Associate) z działu prawa nieruchomości, Tomaszem Duchniakiem (Senior Counsel) z działu prawa ochrony środowiska, Jarosławem Bierońskim (Senior Partner) i Katarzyną Juralewicz (Senior Associate) z działu prawa podatkowego, jak również Krzysztofem Kantonem (Partner) i Maciejem Żelewskim (Senior Associate) z działu prawa antymonopolowego.

Sprzedających reprezentowali odpowiednio: (i) Pana Marcina Radulskiego – Pan Bartłomiej Bieleninnik, radca prawny; oraz (ii) NOVO VENTURE CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, zarządzany przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie – Pani Karolina Kocemba (adwokat), Pani Aleksandra Igielska oraz Pan Michał Krzak, prawnicy z kancelarii Tomczak & Partnerzy.

Powiązane