Zespół Podatkowy SK&S nagrodzony w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak zwyciężyła w zestawieniu „Najlepsze firmy w 2018 r.” w kategorii spory podatkowe oraz zajęła III miejsce w kategorii projekty podatkowe w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

Wyboru najlepszych firm w obu kategoriach dokonała kapituła redakcyjna. W kategorii „spory podatkowe” bezkonkurencyjne okazały się ex aequo: kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz EY.

Doradztwo kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak obejmowało reprezentowanie podatników przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi.

Doradcy kancelarii wygrali kilka ważnych sporów. Uzyskali m.in. precedensowy wyrok WSA uchylający decyzję wymiarową urzędu celno-skarbowego i potwierdzający, że korzystanie przez zagranicznego dostawcę z usług magazynowych i logistyki towarów świadczonych przez niepowiązane podmioty krajowe w odniesieniu do towarów przeznaczonych do dostawy na rynku polskim i zagranicznym nie stanowi o powstaniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w podatku VAT przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce. Sąd podzielił zdanie podatnika, że dopuszczalne w takim przypadku było rozliczenie VAT w Polsce na zasadzie odwrotnego obciążenia. Sąd zgodził się, że stosowany przez polskie organy podatkowe sposób wykładni pojęcia stałego miejsca działalności gospodarczej odbiega od wykładni stosowanej w 23 innych krajach unijnych (reprezentacja obejmowała koordynację prac doradców z 25 państw członkowskich UE).

Kolejny wyrok dotyczył precedensowego sporu o obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych na gruncie nowych przepisów. Chodziło o przypadek objęcia przez jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej akcji nowej emisji w zamian za wkład pieniężny. Sąd stwierdził, wbrew stanowisku organów podatkowych, że nowe przepisy dotyczące cen transferowych nie nakładają na podatnika nabywającego wskazane wyżej akcje jakiegokolwiek obowiązku informacyjnego ani dokumentacyjnego” – czytamy w uzasadnieniu rankingu.

Naszym doradcom przypadły również aż trzy czołowe lokaty indywidualne w rankingu najlepszych doradców podatkowych w 2018 r.:

Jarosław Bieroński – uzasadnienie wyboru – „Kapituła doceniła kilka unikatowych na rynku projektów o ogromnej wartości, które doradca przeprowadził w zeszłym roku. Chodziło m.in. o doradztwo dotyczące strategii w zakresie międzynarodowego i krajowego opodatkowania PIT, CIT, VAT i PCC zbycia pakietu większościowego udziałów w polskiej spółce na rzecz funduszu z Luksemburga. Kolejne projekty dotyczyły: sukcesji z zastosowaniem fundacji prywatnej w Liechtensteinie i Holandii, opodatkowania dochodów dyrektora z międzynarodowej organizacji, transferu technologii, restrukturyzacji oraz nowoczesnych technologii. Doradztwo wymagało uwzględnienia międzynarodowych przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC) i in.”

Sławomir Łuczak – uzasadnienie wyboru – „Lista zrealizowanych w zeszłym roku projektów zdecydowanie wyróżniała go wśród grona doradców z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekty, dotyczące aktywów znacznej wartości, wymagały niestandardowego podejścia i zmierzenia się z wyjątkowymi na rynku przypadkami. W zakres doradztwa w poszczególnych projektach wchodziły zarówno reorganizacje grup spółek, w tym wydzielenie, podział, transgraniczne połączenie, jak i przebudowa struktur i przygotowanie aktów do sprzedaży. Kapituła doceniła również doradztwo dotyczące sukcesji majątku dla wielu polskich biznesmenów. Jeden z unikalnych projektów dotyczył transakcji sprzedaży, która – mówiąc bardzo ogólnie – wymagała koordynacji doradztwa prawnego i podatkowego w kilkunastu jurysdykcjach, uwzględnienia wielu ryzyk podatkowych, w tym z zakresu planowanego i wdrożonego od początku kolejnego roku (2019) exit tax.”

Ponadto Zespół Podatkowy kancelarii SK&S zajął I miejsce w zestawieniu największych firm doradztwa podatkowego 2018 r. (wśród firm zatrudniających od 3 do 9 osób z uprawnieniami).