Webinar w języku ukraińskim | Правила ведення бізнесу в Польщі українськими суб’єктами господарювання

Приєднуйтесь до другого з серії вебінарів Ukrainian Desk  присвяченому правила ведення бізнесу в Польщі українськими суб’єктами господарювання. Під час зустрічі ми поговоримо, зокрема, про наступне:

  • Відкриття та форми ведення бізнесу в Польщі українськими суб’єктами господарювання
  • Основні зобов’язання, пов’язані з веденням бізнесу в Польщі (форми розрахунків, облікові зобов’язання, CRBR, PRS)
  • Cпособи дофінансування компанії її учасниками
  • Найпоширеніші помилки, яких припускаються суб’єкти, що ведуть бізнес у Польщі (порушення правил підписання документів, корпоративні згоди тощо)

Термін: 7 червня 2023, 11:00 – 12:00 (CEST)

Участь є безкоштовною | Більш детальна інформація знаходиться у запрошенні

>> Зареєструватися на вебінар <<

 


 

Join us for the second in a series of Ukrainian Desk  webinars dedicated to regulations of doing business in Poland by Ukrainian companies. During the meeting, we will discuss, in particular, the following:

  • Establishment and forms of doing business in Poland by Ukrainian entities
  • Basic obligations related to doing business in Poland (forms of settlement, reporting obligations, CRBR, PRS)
  • Ways for shareholders to subsidize the company
  • The most common mistakes made by entities doing business in Poland (violations of document signing rules, corporate consents, etc.)

Date: 7 June 2023, 11:00 – 12:00 (CEST)

Please find more details in the attached invitation

>> SIGN UP <<

Powiązane