Magdalena Rożek

Magdalena Rożek

Prawnik, radca prawny

Do zespołu SK&S dołączyłam w 2021 roku. Wcześniej zdobywałam doświadczenie w zespołach Capital Markets oraz Corporate w renomowanych polskich kancelariach prawnych. Specjalizuję się w prawie rynków kapitałowych oraz prawie spółek. Posiadam doświadczenie w zakresie doradztwa przy ofertach publicznych i wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz rynku NewConnect, transakcjach fuzji i przejęć, bieżącej obsłudze spółek publicznych i prywatnych, doradztwa spółkom publicznym w zakresie obowiązków informacyjnych oraz wezwaniowych, a także przeprowadzania procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Reprezentuję klientów w postępowaniach przed KNF.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 72 83
Tel. kom.:+48 538 629 247
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – aplikant radcowski – 2018 – 2020
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego – 2019
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – magister prawa – 2017
 • The Catholic University of America Columbus School of Law we współpracy z Uniwestytetem Jagiellońskim – Szkoła Prawa Amerykańskiego – 2017
Doświadczenie
 • Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie spółek
 • Doradza przy ofertach publicznych i wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz rynku NewConnect
 • Uczestniczy w transakcjach M&A
 • Doradza w zakresie emisji akcji, obligacji oraz warrantów subskrypcyjnych
 • Uczestniczy w procesach połączeń, podziałów i przekształceń spółek
 • Doradza emitentom w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i wezwaniowych
 • Zajmuje się bieżącym doradztwem spółkom prywatnym i publicznym
PUBLIKACJE