Maciej Juzoń

Maciej Juzoń

Prawnik

Współpracuję z SK&S od 2022 roku. Ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie jestem aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Posiadam doświadczenie w obsłudze klientów z zakresu regulacji dotyczących rynku finansowego, w szczególności usług płatniczych oraz prawa spółek handlowych. Brałem udział w wielu procesach legislacyjnych dotyczących regulacji z zakresu usług płatniczych, a także w licznych postępowaniach związanych z licencjonowaniem oraz rejestracją dostawców usług płatniczych zarówno przed Komisją Nadzoru Finansowego, jak i przed zagranicznymi organami nadzoru. Uczestniczyłem również w pracach Zespołu Roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce przy Urzędzie KNF oraz w pracach Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain Ministerstwa Cyfryzacji.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 73 07
Tel. kom.:+48 886 911 099
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – aplikacja radcowska – od 2019
  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – magister prawa – 2019
Doświadczenie
  • Prowadzi obsługę instytucji finansowych oraz podmiotów regulowanych
  • Doradza w kwestiach regulacyjnych w usługach finansowych
  • Bierze udział w procesach legislacyjnych z zakresu usług finansowych
  • Doradza przy licencjonowaniu instytucji płatniczych
PUBLIKACJE