dr Lech Giliciński

dr Lech Giliciński

Partner, radca prawny

Do zespołu SK&S dołączyłem w 2023 roku jako partner w dziale restrukturyzacji i upadłości. Jestem ekspertem w dziedzinie restrukturyzacji, upadłości oraz inwestycji w wierzytelności i aktywa w sytuacji nieregularnej.

W ponad 30-letniej karierze zawodowej doradzałem przy restrukturyzacjach operacyjnych i finansowych przedsiębiorstw, transakcjach sprzedaży aktywów w sytuacji nieregularnej. Wspierałem zarówno w restrukturyzacjach pozasądowych, jak i postepowaniach sądowych. W mojej praktyce reprezentowałem różnych interesariuszy, w tym dłużników, wierzycieli, administratorów, wspólników, podmioty finansujące oraz fundusze private equity.

W latach 2002-2003 byłem jednym z głównych doradców Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w trakcie wprowadzania w życie prawa upadłościowego i naprawczego w Polsce. Później byłem także partnerem krajowym Banku Światowego w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, również w momencie formułowania porady dla rządu polskiego w zakresie wprowadzenia do systemu prawnego prawa restrukturyzacyjnego. Poprzednie doświadczenie praktyczne zdobywałem w czołowych międzynarodowych kancelariach prawnych.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 73 00
Tel. kom.:+48 882 396 570
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
 • University of Connecticut School of Law – magister prawa, LL.M. – 1996
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – doktor nauk prawnych – 1994
 • Uniwersytet w Oxfordzie – świadectwo ukończenia studiów, EC (prawo konkurencji i własności intelektualnej) oraz międzynarodowe prawo handlowe – 1992
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa – 1990
Doświadczenie
 • Wsparcie w dziedzinie restrukturyzacji, upadłości oraz inwestycji w wierzytelności i aktywa w sytuacji nieregularnej
 • Doradztwo przy restrukturyzacjach operacyjnych i finansowych przedsiębiorstw
 • Specjalizuje się w restrukturyzacjach pozasądowych i postepowaniach sądowych
REKOMENDACJE
 • Chambers Europe – Restructuring/Insolvency
 • IFLR 1000 – Restructuring and insolvency
 • Legal 500 – Restructuring and insolvency
 • PLC Which Lawyer?
PUBLIKACJE