Adam Grzelak
Starszy prawnik, adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Do departamentu procesowego kancelarii SK&S dołączyłem w 2012 roku. Zajmuję się postępowaniami przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym sporami dotyczącymi realizacji inwestycji budowlanych. Reprezentuję klientów w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw gospodarczych jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych. Doradzam również w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w postępowaniach transgranicznych. Jestem członkiem międzynarodowego stowarzyszenia praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego INSOL Europe & INSOL International.

KONTAKT
Tel.:+48 61 856 04 20
Tel. kom.:+48 698 179 328
Fax:+48 61 856 05 67
Edukacja
  • Licencja doradcy restrukturyzacyjnego – 2018
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia podyplomowe – Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe – 2018
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa – 2007
  • Aplikacja sędziowska – 2007-2010
Doświadczenie
  • Specjalizuje się w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego przed sądami powszechnymi, prokuraturą i organami ścigania
PUBLIKACJE