Postanowienie TK o wstrzymaniu skuteczności uchwały SN z 23 stycznia 2020 r.

Pobierz publikację w wersji PDF

W dniu 29 stycznia 2020 r. w sprawie Kpt 1/20 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał postanowienie o tymczasowym uregulowaniu kwestii spornych w ramach postępowania z wniosku Marszałka Sejmu z dnia 22 stycznia 2020 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem RP i Sądem Najwyższym oraz Prezydentem RP a Sądem Najwyższym na tle powoływania sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa.

W myśl omawianego postanowienia TK:

  1. Sąd Najwyższy tymczasowo – do czasu zakończenia postępowania przed TK – nie może podejmować uchwał w sprawie zgodności ukształtowania KRS i powoływania sędziów z przepisami prawa międzynarodowego i Konstytucji;
  2. TK wstrzymał stosowanie, od dnia jej wdania, uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.;
  3. TK orzekł, że nie może być ograniczana kompetencja do orzekania sędziów powołanych przez Prezydenta RP z udziałem obecnej KRS, a orzeczenia wydane przez tak powołanych sędziów mając moc wiążącą.

Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym została wyznaczona na 25 lutego 2020 r.

Powiązane