Nominacje partnerskie w Kancelarii SK&S

Od 1 lipca 2024 r. do grona Partnerów Sołtysiński Kawecki & Szlęzak dołączyło dwóch wieloletnich współpracowników Kancelarii: Stanisław Gordziałkowski i Jakub Urbanowicz.

Stanisław Gordziałkowski, adwokat, doradca podatkowy – specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym restrukturyzacjach, finansowaniach, transakcjach M&A oraz międzynarodowym planowaniu podatkowym. Doradza również w zakresie prawa dewizowego, celnego oraz podatku akcyzowego. Obsługuje klientów m.in. z sektora FMCG, nieruchomości, OZE oraz nowych technologii. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych, w tym z wykorzystaniem zagranicznych wehikułów jak trusty, fundacje rodzinne oraz holdingi. Reprezentuje klientów w sporach z organami podatkowymi, w tym przed sądami administracyjnymi, a także przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Wykłada prawo podatkowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz na Studiach Podyplomowych Zarządzania Przedsiębiorstwem w handlu detalicznym na SGH. Jest autorem licznych artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej. Wielokrotnie wyróżniany w krajowych i zagranicznych rankingach, jako ekspert podatkowy.

Jakub Urbanowicz, adwokat – członek departamentu procesowego SK&S. W swojej praktyce koncentruje się na postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje klientów, w tym duże międzynarodowe korporacje, w skomplikowanych i transgranicznych sporach o znacznej wartości przedmiotu sporu (do 2 miliardów zł). Jego obszary praktyki obejmują szeroki zakres spraw, w tym spory korporacyjne oraz potransakcyjne, restrukturyzację i upadłość, ale także ochronę dóbr osobistych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed sądami wszystkich instancji i Sądem Najwyższym; autor licznych skutecznych skarg kasacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w arbitrażu krajowym i międzynarodowym w oparciu o regulaminy arbitrażowe SA KIG, SA Lewiatan, ICC, SIA i SCC, z miejscami arbitrażu w Warszawie, Londynie, Genewie i Sztokholmie. W 2019 r. roku wzbogacił swoje doświadczenie stażem w renomowanej kancelarii arbitrażowej Hanotiau & van den Berg w Brukseli. Dzielił się również swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, prowadząc zajęcia z prawa zobowiązań na Uniwersytecie SWPS. Występuje jako prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach, przede wszystkim o tematyce arbitrażowej. Klienci chwalą jego umiejętność skutecznego reagowania na ich potrzeby dzięki połączeniu dogłębnej wiedzy prawniczej, doświadczenia procesowego i zorientowania na biznes. Wyróżniony w Expert Guides Rising Stars w dziedzinie arbitrażu handlowego – jako jedna z dwóch osób w Polsce – oraz w Legal 500 w obszarze rozstrzygania sporów.

Nominacje odzwierciedlają indywidualne sukcesy nowych Partnerów oraz wzmacniają wysoką pozycję SK&S na rynku usług prawnych. Każdy z nich znacząco przyczynił się do sukcesu Kancelarii dzięki dogłębnej wiedzy, wyjątkowym umiejętnościom zawodowym, zaangażowaniu oraz zdolności budowania trwałych relacji z klientami.

Serdecznie gratulujemy nowym Partnerom i życzymy dalszych sukcesów w nowej roli!

Powiązane