HRadar | HR Newsletter | Luty 2023 r. | Kolejna nowelizacja Specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Zmiany w kilometrówce

17 stycznia 2023 r. wzrosła stawka maksymalnej kwoty za używanie przez pracownika pojazdu do celów służbowych, czyli tzw. kilometrówka.

Na podstawie nowych przepisów stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie może być wyższa niż:

 • 0,89 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;
 • 1,15 zł– dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3;
 • 0,69 zł – dla motocykla;
 • 0,42 zł – dla motoroweru.

Przypominamy, że rozporządzenie określa maksymalną stawkę kilometrówki, co oznacza, że pracodawcy mogą wypłacić niższą kwotę za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej

W związku z nowelizacją kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości, na pracodawców spadną nowe obowiązki związane z odpowiednim dokumentowaniem trzeźwości pracowników. Projekt rozporządzenia przewiduje następujące zmiany:

 1. Dodanie nowej części akt osobowych pracownika – „E” – dotyczącej danych o kontroli trzeźwości pracownika;
 2. Przechowywana dokumentacja ma zawierać informacje dotyczące:
 • Daty i dokładnej godziny badania;
 • Wyników badania wskazującego stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu.
 1. Dane w tej części akt mają być przechowywane przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania, a gdy zastosowano karę upomnienia, nagany lub pieniężną- do czasu uznania tej kary za niebyłą;
 2. Okres przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania gdy informacje stanowią dowód w postępowaniu, którego pracodawca jest stroną.

Kolejna nowelizacja Specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Pod koniec stycznia weszła w życie kolejna nowelizacja Specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych  zmian:

 1. Obywatel Ukrainy, który wjeżdża do Polski ma 30 dni na rejestrację (wyrobienie numeru PESEL). Dotychczas było na to 90 dni.
 2. Wszyscy obywatele Ukrainy (zarówno ci, którzy wjechali przed jaki i po 24.02.2022 r.) mają wydłużony pobyt do dnia 24 sierpnia 2023 r. na podstawie Specustawy.
 3. Obywatele Ukrainy, którzy wjechali w czasie wojny (po 24.02.2022) maja możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy od dnia 1 kwietnia 2023 r. Dotychczasowe przepisy przewidywały taka możliwość po 9 miesiącach pobytu – wnioski złożone na podstawie wcześniejszych przepisów pozostają bez rozpoznania. Oznacza to, że cudzoziemcy, którzy włożyli wnioski o zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, będą musieli je złożyć raz jeszcze.
 4. WAŻNE! Pracodawca, którego pracownik podjął zatrudnienie i uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy jest zobowiązany do ponownego zarejestrowania tego zatrudnienia w urzędzie pracy w ciągu 14 dni (liczonych od doręczenia zezwolenia na pobyt czasowy).
 5. Ustawa potwierdza, że nie jest możliwe korzystanie z ochrony czasowej jednocześnie w dwóch państwach członkowskich UE.

Pobierz alert w wersji PDF

 

Powiązane