HRadar | HR Newsletter | Lipiec 2024 r.

Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych
Pod koniec czerwca na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Projekt ustawy zakłada:

  • Rozszerzenie katalogu spraw regulowanych w układach zbiorowych;
  • Wprowadzenie określonego czasu obowiązywania układów zbiorowych: (i) 5 lat dla zakładowego układu zbiorowego pracy, oraz (ii) 10 lat dla ponadzakładowego układu zbiorowego pracy;
  • Wprowadzenie elektronicznego zgłoszenia do Krajowej Ewidencji Układów Zbiorowych Pracy w celu uproszczenia rejestracji;
  • wsparcie mediatora w toku prowadzenia rokowań nad układem;
  • wprowadzenie kary grzywny lub ograniczenia wolności za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, m.in. za niedopełnienie obowiązku informacyjnego czy rejestracyjnego.

Jak czytamy na stronie internetowej KPRM, celem wprowadzenia regulacji ma być ożywienie rokowań i zwiększenia zakresu stosowania porozumień zbiorowych, a także zrównoważenie oczekiwań związków zawodowych reprezentujących pracowników oraz pracodawców i ich organizacji. Przyjęcie projektu ustawy przez RM planowane jest na III kwartał 2024 r.

Znamy termin wejścia w życie ustawy o ochronie sygnalistów
Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów została opublikowana, co to oznacza, że wejdzie ona w życie (z pewnymi wyjątkami) już 25 września 2024 r. Pracodawcy mają więc niespełna 3 miesiące na wdrożenie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń.

Odsyłamy Państwa do naszego raportu, w którym pisaliśmy o szczegółach ustawy oraz wsparciu, którego możemy udzielić (LINK). Czasu jest naprawdę niewiele!

Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy
Od 1 lipca 2024 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy. Zgodnie z najnowszą nowelizacją Specustawy skrócony został okres na złożenie przez pracodawcę powiadomienia do PUP o rozpoczęciu pracy przez obywatela Ukrainy. Po zmianie, pracodawca ma 7 dni (dotychczas 14 dni) na dokonanie zgłoszenia. Nowy termin dotyczy również składania ponownego powiadomienia, m.in. w przypadku zmiany warunków zatrudnienia cudzoziemca.

Ponadto, legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., jak również tych, którzy przebywali w Polsce przed tą datą m.in. na podstawie wiz, karty pobytu czy ruchu bezwizowego, został przedłużony do dnia 30 września 2025 r.

Ustalenie liczebności związków zawodowych
Do dnia 10 lipca 2024 r. zakładowe organizacje związkowe mają obowiązek złożyć pracodawcy informację o liczbie swoich członków według stanu na 30 czerwca 2024 r. Gdyby liczba członków organizacji związkowej budziła wątpliwości pracodawcy, może on zgłosić pisemne zastrzeżenie w terminie 30 dni od dnia przedstawienia informacji.

W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, organizacja związkowa utraci uprawnienia do reprezentowania pracowników zarówno w zakresie interesów zbiorowych, jak i indywidualnych. Oznacza to, że jeśli pracodawca nie uzyska informacji o liczebności do dnia 10 lipca, będzie mógł samodzielnie podejmować czynności, które standardowo wymagają współdziałania z organizacją związkową.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane