Zmiany w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pobierz alert w wersji PDF

15 marca 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa zmieniająca”).

Ustawa wprowadza (do ponad 30 ustaw) zmiany mające m.in. na celu cyfryzację różnych postępowań. Ze względu na obszerność zakresu modyfikacji poniżej sygnalizujemy jedynie niektóre zmiany wynikające z nowych lub zmodyfikowanych przez Ustawę zmieniającą przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i ustawy o rachunkowości. Ponadto warto zaznaczyć, że dotychczas nie wydano wielu niezbędnych przepisów wykonawczych, stąd prawdopodobne są praktyczne problemy z możliwością faktycznego wykonania nowych obowiązków, przynajmniej w początkowym okresie obowiązywania zmian.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu w przypadku pytań dotyczących Ustawy zmieniającej i jej skutków.

Ponadto od 1 marca 2020 r. wszystkie wnioski składane do KRS (wraz załącznikami) będą co do zasady sporządzane i składane w postaci elektronicznej i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Powiązane