Zerowy PIT dla młodych – obowiązki HR / Payroll / IT

Z początkiem sierpnia zaczęło obowiązywać zwolnienie z podatku PIT dla osób poniżej 26 lat uzyskujących przychody m.in. z umów o pracę oraz umów zlecenia. Zwolnieniem nie są jednak objęte przychody z praktyk absolwenckich, umów o dzieło czy samozatrudnienia. Co ważne, w przypadku wypłacanych zasiłków chorobowych, macierzyńskich czy rodzicielskich, zwolnienie również nie obowiązuje.

Ustawa przewiduje limit kwotowy wynoszący 85 tys. 528 zł rocznie z wyjątkiem dochodów uzyskanych w 2019 r., za który ustalono pułap w wysokości 35 tys. 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego. Przychody przekraczające powyższe kwoty są opodatkowane według zasad ogólnych. Limit zwolnienia nie jest uzależniony od liczby zawartych umów albo liczby płatników.

Wprowadzone zmiany to nowe obowiązki dla pracodawcy, bowiem przepisy przewidują dwa różne modele rozliczania ulgi.  W 2019 r. płatnik nie ma obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Począwszy zaś od 1 stycznia 2020 r. pracodawca będzie automatycznie stosował zwolnienie.

W praktyce, już teraz pracodawcy powinni dostosować systemy kadrowo-płacowe  tak aby prawidłowo obliczać zaliczki na PIT od stycznia 2020 r. Albowiem trzeba pamiętać, że to generalnie płatnik ponosi odpowiedzialność za właściwy pobór zaliczki.

Dodatkowo, działy HR będą zobligowane do monitorowania kiedy pracownik lub zleceniobiorca kończy 26 lat, zwłaszcza ten urodzony 29 lutego. Ustawodawca nie sprecyzował, czy w miesiącu, w którym ukończony zostanie 26. rok życia, zwolnienie będzie przysługiwało za cały miesiąc, czy też tylko do dnia urodzin. Wydaje się, iż kluczowa jest pełna data 26. urodzin na moment uzyskania przychodu, a nie wyłącznie rok. Przykładowo, jeśli podatnik kończy 26 lat np. 15 października br., wówczas wolne od podatku będą przychody otrzymane przez podatnika w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 15 października 2019 r., do wysokości nieprzekraczającej kwoty 35 636,67 zł.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane