Żaneta Urbaniak prelegentem na konferencji Funkcjonowanie budowlanych zamówień publicznych po zmianach regulacji prawnej

19 września 2022 r. odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa: Funkcjonowanie budowlanych zamówień publicznych po zmianach regulacji prawnej.

Żaneta Urbaniak należy do Komitetu Organizacyjnego wydarzenia. Podczas konferencji wygłosi też referat na temat stosowania korekt finansowych w praktyce.

Celem wydarzenia jest przedstawienie najistotniejszych problemów i trudności związanych z funkcjonowaniem budowalnych zamówień publicznych oraz wymiana poglądów reprezentowanych przez ośrodki naukowe, a także przedstawicieli palestry dotyczących problematyki funkcjonowania budowlanych zamówień publicznych.

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Szczegóły na stronie wydarzenia: https://uek.krakow.pl/artykuly/wydarzenia/konferencja-naukowa-funkcjonowanie-budowlanych-zamowien-publicznych-po-zmianach-regulacji-prawnych