HRadar | Vlog | Wojna w Ukrainie – Jaki jest status prawny Ukraińców przekraczających granicę Polski?

Obywatele Ukrainy, którzy masowo przekraczają granicę Polski nie są automatycznie obejmowani ochroną międzynarodową. Wbrew informacjom przekazywanym w mediach osoby te nie mają statusu uchodźców.

✅ Obywatele Ukrainy przebywają w Polsce legalnie. Najczęściej podstawą prawną ich pobytu jest ruch bezwizowy lub zgoda Komendanta Głównego Straży Granicznej. Urząd do Spraw Cudzoziemców w swoich komunikatach wskazuje, że osoby te nie muszą rejestrować swojego pobytu w urzędach.

✅ Sytuacja jest bardzo dynamiczna i w najbliższych dniach ma zostać przyjęta specustawa w tej sprawie.

Powiązane