TARCZA ANTYKRYZYSOWA – zmiany regulacyjne

DYSTRYBUCJA

 • Możliwość ,,szybszego” wywozu/zbycia towarów objętych listą ,,antywywozową. GIF będzie mógł informować o niewniesieniu sprzeciwu – przedsiębiorca będzie mógł dokonać wywozu/zbycia towarów niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji.
 • Możliwość nałożenia obowiązku raportowania
  do ZSMOPL 
  na każdy podmiot uczestniczący
  w produkcji i obrocie hurtowym wyrobami medycznymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produktami biobójczymi
  (podłączenie w ciągu 24 h od momentu nałożenia obowiązku z możliwością przedłużenia).
 • Możliwość nałożenia obowiązku dystrybucji:
  – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,
  – środków ochrony osobistej,
  – produktów biobójczych.
 • Zbycie na rzecz polskich hurtowni – rozszerzenie zakresu podmiotów zobowiązanych. Obowiązkiem tym mogą zostać objęte wszystkie podmioty uczestniczące w produkcji lub dystrybucji hurtowej wyrobów medycznych oraz producenci i importerzy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

  APTEKI

 • Brak obowiązku obecności kierownika apteki w lokalu apteki w godzinach jej pracy – wystarczy obecność farmaceuty.
 • Możliwość wystawiania recept przez farmaceutów
  w sytuacjach zagrożenia zdrowia pacjenta 
  – nie musi to być przypadek ,,nagły”.
 • Limit leków na 1 pacjenta. Możliwość ograniczenia ilości produktu leczniczego, wyrobu medycznego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i produktu biobójczego na jednego pacjenta w danym przedziale czasowym.

REFUNDACJA

 • Przedłużenie obowiązywania decyzji refundacyjnych, których okres obowiązywania kończy się przed 1 lipca 2020 oraz list refundacyjnych do 31 sierpnia 2020 r. – marcowa lista refundacyjna obowiązywać będzie do końca sierpnia.
 • Zawieszenie biegu terminu postępowań refundacyjnych z mocy prawa do 31 sierpnia 2020 r.
 • Odroczenie do 1 września 2020 r. wejścia w życie decyzji refundacyjnych, które miały wejść w życie
  1 maja 2020 r.

INNE

 • Możliwość ustalenia maksymalnych cen i marż na zasadach przewidzianych w ustawie refundacyjnej dla: produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produktów biobójczych oraz surowców farmaceutycznych, które mogą być wykorzystane w związku
  z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane