SK&S na konferencji Legal FinTech 2022

21 września 2022 r. w Warszawie odbyła się kolejna edycja konferencji Legal FinTech organizowanej w ramach Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, we współpracy z Wydawnictwem C.H.Beck. Spotkanie miało na celu ocenę obecnie obowiązujących ram prawnych w zakresie sektora FinTech oraz przedstawienie projektowanych zmian i wyzwań, przed którymi stawiane są instytucje finansowe.

Moderatorem panelu dot. projektowanych zmian prawnych dla sektora Lend-Tech był dr Wojciech Iwański.

Dr Mateusz Blocher był jednym z ekspertów w panelu „Usługi płatnicze bez licencji vs usługi regulowane”.

Zapraszamy na krótkie podsumowanie 🎬 >> https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978636069772668928

Powiązane