RAPORT: Postępowania w sprawach kontroli koncentracji w Polsce w 2020 roku

Eksperci kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak przygotowali raport dotyczący postępowań w sprawach kontroli koncentracji w Polsce w 2020 r. Autorami opracowania są Krzysztof Kanton, Damian Kopera i Szymon Murek.

Pełna treść Raportu jest dostępna w wersji PDF

Od kilku lat liczba koncentracji zgłaszanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) systematycznie wzrasta. Ubiegły rok co do zasady potwierdził ten trend, choć liczba złożonych wniosków i wydanych decyzji nieznacznie spadła w stosunku do roku 2019. W 2020 roku Prezes UOKiK wszczął 243 postępowania w sprawach koncentracji oraz wydał 255 decyzji w tego typu sprawach. Jednocześnie, 11 spraw zostało skierowanych do II fazy postępowania.

Podobnie jak w 2019, tak i w 2020 r. Prezes UOKiK nie wydał żadnej decyzji zakazującej dokonania koncentracji. Nie odnotowaliśmy także przypadków, w których przedsiębiorcy wycofali wnioski o wydanie zgody na dokonanie koncentracji po otrzymaniu zastrzeżeń Prezesa UOKiK wobec planowanych konsolidacji. Średni czas postępowań w sprawach zakończonych decyzją w I fazie wyniósł niewiele ponad 39 dni kalendarzowych (najkrótsze postępowanie trwało 3 dni, a najdłuższe 265 dni). Z kolei średni czas postępowań zakończonych decyzją po przeprowadzeniu II fazy wyniósł niewiele więcej niż 137 dni kalendarzowych5 (najkrótsze postępowanie trwało 40 dni, a najdłuższe 235 dni). Jednocześnie, jedynie 2 decyzje Prezesa UOKiK zostały wydane po przeprowadzeniu II fazy postępowania, zaś w 9 sprawach II faza postępowania nie została zakończona przed końcem 2020 r.

Zapraszamy do lektury!

Powiązane