Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt zmian w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskiwać granty rządowe na realizację nowych inwestycji (tworzenie nowych zakładów i reinwestycje).

Zmiany polegają m.in. na dostosowaniu kryteriów ilościowych (minimalnych nakładów inwestycyjnych i nowoutworzonych miejsc pracy) do wielkości przedsiębiorcy realizującego inwestycję oraz jej lokalizacji. Wprowadzono również ułatwienia dla reinwestycji oraz zmodyfikowano kryteria jakościowe oceny inwestycji.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez zespół SK&S, w której prezentujemy szczegóły planowanych zmian.

Pobierz prezentację w PDF

Powiązane