Jest radcą prawnym i doradcą podatkowym. W latach 1992-1999 pracował w departamencie prawnym Ernst & Young w Poznaniu. Następnie kierował poznańską praktyką prawną firmy KPMG oraz zespołem podatkowym biura KPMG w Poznaniu. W roku 2000 r. został partnerem w SK&S i od tego czasu kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Doradza wielu znaczącym inwestorom zagranicznym, głównie z obszaru krajów niemieckojęzycznych. Oprócz praktyki ogólnoprawnej doradza w zakresie procesów budowlanych i infrastrukturalnych, między innymi w kontraktach budowlanych (FIDIC i nonFIDIC), w tym w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz w postępowaniach administracyjnych z zakresu inwestycji budowlanych.

Uzyskał stopień magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1992 roku. W trakcie studiów, w latach 19901991, kształcił się również na Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kiel w zakresie prawa administracyjnego, gospodarczego oraz prawa konkurencji. W latach 1991-1993 był pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizacja

Rekomendacje

  • Legal500 – Energy and natural resources