Do zespołu SK&S dołączył w 2011 roku. W ramach swojej praktyki zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz postępowaniami administracyjnymi. Szczególnie szerokie doświadczenie zdobył w sprawach regulacyjnych oraz związanych z inwestycjami budowlanymi.

  • Radca prawny od 2011
  • Egzamin sędziowski – 2010
  • Aplikacja sądowa – 2007–2010
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa – 2007

Specjalizacja