W SK&S pracuje od 2006 r. Specjalizuje się w prawie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji sektora elektroenergetycznego i gazowego. Doradzał w projektach energetycznych i postępowaniach regulacyjnych oraz sądowych. Jego praktyka obejmuje także prawo obrotu nieruchomościami oraz obsługę projektów przemysłowych typu „greenfield". Posługuje się płynnie językiem angielskim.

  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2007

Specjalizacja