Z SK&S związany od 2007 roku. Specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych (w tym dotyczących inwestycji sieciowych i drogowych), prawie obrotu nieruchomościami, ochrony środowiska oraz budowlanym. Jego doświadczenie obejmuje również liczne postępowania administracyjne, w tym dotyczące przygotowywania i realizacji projektów infrastrukturalnych w sektorze elektroenergetyki.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa – 2006
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister stosunków międzynarodowych (spec. prawo, gospodarka i kultura europejska) – 2005
  • Uniwersytet im. Georga Augusta w Getyndze (program Socrates–Erasmus) – 2003–2004

Specjalizacja