Dołączył do zespołu SK&S w 2017 r. Doradza w zakresie polskiego i unijnego prawa konkurencji w sprawach związanych z kontrolą koncentracji, nadużywania pozycji dominującej oraz oceny porozumień horyzontalnych i wertykalnych.

  • Queen Mary University of London – LLM in Competition Law – 2016
  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2015
  • University of Essex – stypendium Erasmus+ –2015

Specjalizacje