W SK&S pracuje od lipca 1994 r., a w roku 2002 r. został partnerem w firmie. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa własności intelektualnej i problematyce nieuczciwej konkurencji. Jest arbitrem w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, powołanym do rozstrzygania sporów powstałych w wyniku rejestracji nazw domen internetowych. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia prawników specjalizujących się w prawie komputerowym i IT – Euro IT Counsel.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa – 1994
  • Sheffield University Faculty of Law – 1993
  • Radca prawny od 1998

Specjalizacja

Rekomendacje

  • Chambers & Partners – Prawo własności intelektualnej
  • Legal500 – Prawo własności intelektualnej