Z Departamentem Prawa Pracy SK&S współpracuje od 2000 r. Ma bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się między innymi w kontraktach menadżerskich, zagadnieniach czasu pracy, zakazie konkurencji oraz w pracowniczych aspektach transakcji typu M&A z uwzględnieniem transferu pracowników (doradzał przy ponad 200 takich projektach). Uczestniczy w prowadzeniu sporów i negocjacji zbiorowych, w tym także jako członek Kolegium Arbitrażu Społecznego oraz doradza przy zwolnieniach zbiorowych i indywidualnych. Brał udział we wdrożeniu ponad 100 programów akcjonariatu pracowniczego lub menadżerskiego. Jest współautorem publikacji „The Employment Law Review” wydawanej przez Law Business Research. Reprezentuje klientów przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa – 2001
 • Radca prawny od 2008 – Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

Specjalizacja

Rekomendacje

 • Według innych komentarzy Roch Pałubicki jest „solidnym prawnikiem”, rozmówcy doceniają też jego „wyjątkowe podejście do wykonywanej pracy”. Roch Pałubicki regularnie doradza w zakresie pracowniczych aspektów transakcji i bierze udział w sporach dotyczących zatrudnienia. (Chambers & Partners 2018)
 • Porady przygotowywane przez znakomity zespół specjalistów w dziedzinie prawa pracy z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak są trafne i ukierunkowane na biznes. Głównymi osobami kontaktowymi są Roch Pałubicki, mający “niezwykłe nastawienie pro klienckie” oraz Monika Krzyszkowska-Dąbrowska. (Legal 500 2018)
 • Szef praktyki – Roch Pałubicki – doradza klientom w wielu kwestiach, począwszy od negocjowania kontraktów menadżerskich na wynagrodzeniach skończywszy. Źródła opisują go jako „osobę bardzo ukierunkowaną na biznes, z którą przyjemnie się pracuje”. Klienci zwracają także uwagę na jego „strategiczne myślenie”. (Chambers & Partners 2017)
 • Odznaczający się “niezwykłym profesjonalizmem i zorientowaniem na klienta” zespół specjalistów w dziedzinie prawa pracy z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak reprezentuje Skok Polska w sporach z byłymi pracownikami wysokiego szczebla. Główną osobą kontaktową jest Roch Pałubicki. (Legal 500 2017)
 • Roch Pałubicki jest bardzo otwarty na współpracę i dba o wysoką jakość analizy powierzonych mu kwestii. Posiada umiejętność rozpatrywania spraw z wielu stron, tak aby uzyskać najlepszy możliwy rezultat (Chambers & Partners 2016)
 • Prowadzony przez Rocha Pałubickiego zespół prawa pracy z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak udzielał wsparcia prawnopracowniczego w transakcji nabycia 49 hipermarketów przez Auchan. Klienci często powierzają im doradztwo w zakresie sporów na tle prawa pracy oraz zwolnień. (Legal 500 2016)
 • Roch Pałubicki to ekspert w swojej dziedzinie, bardzo przyjazny i komunikatywny. Jest bardzo mądry i udziela bardzo pragmatycznych rad, wykazując się przy tym niezwykłą elastycznością. Jest także bardzo praktyczny i pragmatyczny, posiada doświadczenie rynkowe. (Chambers & Partners 2015)
 • Praca z Rochem Pałubickim to prawdziwa przyjemność. Jego porady odznaczają się dużym pragmatyzmem i są przygotowywane z myślą o konkretnych potrzebach klienta. (Legal 500 2015)
 • Roch Pałubicki jest szefem departamentu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe obejmujące zarówno zbiorowe jak i indywidualne kwestie z dziedziny prawa pracy, a także sprawy dotyczące ubezpieczenia społecznego. Zajmuje się też sporami i nadużyciami pracowniczymi. Źródła chwalą jego „kreatywne rozwiązania” oraz „praktyczne i pragmatyczne podejście. (Chambers & Partners 2014)