Mec. Robert Gawałkiewicz jest związany z SK&S od początku 1994 r., a od 2000 r. jest partnerem kancelarii. W swojej praktyce prawniczej koncentruje się na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa spółek i M&A. Doradza klientom w sprawach dotyczących krajowego i międzynarodowego obrotu handlowego, jak i w transakcjach i restrukturyzacjach obejmujących różne dziedziny biznesu, w tym przemysł, sektor FMCG i media, a także w sporach sądowych i arbitrażowych. Kieruje również zespołem prawników SK&S obsługujących transakcje i sprawy niemieckojęzyczne. Ponadto jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz autorem publikacji z dziedziny prawa handlowego.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa – 1990
  • Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma w Bonn – Master of Comparative Law – 1993 (studia pod kierunkiem prof. M. Luttera)
  • Radca prawny od 1994

Specjalizacja

Rekomendacje

  • Legal500 – Prawo handlowe i M&A