Do SK&S dołączył w 1997 roku. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów.  Kieruje praktyką kancelarii w dziedzinie prawa procesowego. Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, z zakresu prawa cywilnego, w tym sporami dotyczącymi realizacji dużych inwestycji budowlanych, w tym infrastrukturalnych. Doradza także w postępowaniach upadłościowych oraz w postępowaniach administracyjnych, w tym również przed sądami administracyjnymi.

  • Papieski Instytut Teologiczny w Olsztynie – 1991
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa – 1997
  • Radca prawny od 2001

Specjalizacja

Rekomendacje

  • Chambers & Partners – Procesy są…dowe
  • Legal500 – Rozwiązywanie sporów