Do SK&S dołączył w 1998 roku, a w 2009 r. został partnerem w kancelarii. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, inwestycjach budowlanych, prawie handlowym oraz prawie ochrony środowiska. Zajmuje się obsługą transakcji związanych z nabywaniem, sprzedażą i najmem nieruchomości komercyjnych i przemysłowych, w tym projektów deweloperskich, a także transakcji związanych z nabywaniem i sprzedażą przedsiębiorstw i spółek. Doradza w kontraktach budowlanych (FIDIC i non-FIDIC), w tym w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, a także w postępowaniach administracyjnych z zakresu inwestycji budowlanych i prawa ochrony środowiska. Ma bogate doświadczenie w obsłudze projektów inwestycyjnych typu „greenfield”, w tym projektów realizowanych w SSE.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  magister prawa  1998
  • Radca prawny od 2002

Specjalizacja