Prof. Kolasiński jest uznanym specjalistą w zakresie prawa konkurencji. Jest autorem szeregu publikacji naukowych, artykułów oraz glos dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa antymonopolowego oraz prawa Unii Europejskiej (w jego dorobku znajduje się ponad 70 publikacji naukowych). Od 2013 r. pracuje na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2014-2015 brał udział w realizowaniu projektu pt. „Ochrona podmiotów indywidualnych przed naruszeniami prawa antymonopolowego w prawie Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Polski” w Harvard Law School na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych.

 Przed dołączeniem do kancelarii SK&S prof. Marek Kolasiński był m. in. Sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym rozpatrywał apelacje od wyroków SOKiK dotyczących decyzji UOKiK oraz organów regulacyjnych. Wcześniej był członkiem i wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej.

Specjalizacja