Wybitny specjalista w zakresie prawa cywilnego, własności intelektualnej, prawa handlowego oraz prawa inwestycji zagranicznych. Współtwórca nowoczesnego polskiego prawa handlowego. Uczestniczy aktywnie w międzynarodowym arbitrażu. Jego nazwisko figuruje na liście sędziów Sądu Arbitrażowego przy KIG, Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy Austriackiej Izbie Gospodarczej oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Reprezentował rząd polski w rozmowach prowadzących do stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską oraz doradzał rządowi w sprawie przystąpienia Polski do UE. Był doradcą filadelfijskiej firmy prawniczej Drinker Biddle & Reath. Jako wieloletni członek Rady Legislacyjnej, prof. Sołtysiński służył radą rządowi w sprawach reformy ustawodawstwa mającej na celu rozwój handlu międzynarodowego i zagranicznych inwestycji. W 1997 roku został członkiem Komisji Kodyfikacyjnej oraz Przewodniczącym jej podkomisji, która opracowała uchwalony przez Sejm w 2000 r. kodeks spółek handlowych. Jest autorem kilkunastu książek i ponad 200 publikacji na temat prawa handlowego, własności intelektualnej, prawa antymonopolowego i prawa cywilnego.

  • Ukończył studia prawnicze (1961) oraz zdobył kolejne stopnie naukowe (doktora – 1965, doktora habilitowanego – 1970, profesora nadzwyczajnego – 1979 oraz zwyczajnego – 1988) na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
  • Odbył także studia podyplomowe w London School of Economics (1966–67) oraz na Columbia University w Nowym Jorku, gdzie w 1973 r. uzyskał dyplom Master of Laws (LL.M).
  • Był dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Visiting Professor na University of Pennsylvania Law School (1975–1991) oraz profesorem College of Europe w Brugii (1991–1995).
  • W 2010 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Specjalizacja

 

Rekomendacje

  • Chambers & Partners – Prawo spółek, procesy są…dowe
  • Legal500 – Prawo spółek, fuzje i przeję™cia, procesy są…dowe, prawo wł‚asności intelektualnej
  • PLC Which Lawyer? – Procesy są…dowe, prawo wł‚asnoś›ci intelektualnej
  • IFLR1000 – Fuzje i przejęcia
  • Best Lawyers – Prawnik Roku 2012 – Fuzje i przejęcia
  • Wielokrotnie wyróżniany w rankingu kancelarii prawnych „Rzeczpospolitej” – lider tego rankingu w kategoriach: Prawo spółek, fuzje i przeję™cia, prawo wł‚asnoś›ci intelektualnej, prawo antymonopolowe, procesy są…dowe i arbitraż.