W roku 1996 prof. A. Nowicka została powołana na stanowisko profesora na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych, w tym 4 pozycji książkowych, na tematy z dziedziny prawa cywilnego, prawa handlowego, własności intelektualnej, międzynarodowego prawa prywatnego, prawa bankowego oraz prawa europejskiego.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - magister prawa - 1976, doktor prawa – 1987, habilitacja – 1995
  • Aplikacja sądowa – 1978–1979
  • Akademia Prawa Międzynarodowego w Hadze – 1990
  • Instytut Maxa Plancka Międzynarodowego Prawa Autorskiego, Patentowego i Prawa Nieuczciwej Konkurencji – 1990–1991
  • Instytut Assera w Hadze – 1992
  • Radca prawny od 1996

Specjalizacja