Rozpoczęła pracę w SK&S w 2019 r. zasilając zespół praktyki Nieruchomości. Wiedzę i doświadczenie zdobyła pracując dla dużych polskich kancelarii. Uczestniczy w licznych transakcjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, dotyczących obrotu udziałami i akcjami oraz aktywami rzeczowymi. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, z uwzględnieniem ich aspektów cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych. Posiada bogate doświadczenie w negocjowaniu umów najmu oraz dzierżawy powierzchni komercyjnych.

  • Adwokat - 2016
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – magister prawa – 2012
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – licencjat administracji - 2009

Specjalizacja