W SK&S pracuje od 2012 roku. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, zarówno w sprawach spornych, jak i kontraktowych. Praktyka kontraktowa skupia się na umowach dotyczących wdrożeń systemów IT, jak również umów dotyczących projektów architektonicznych i materiałów marketingowych. W szerokiej praktyce sporów szczególne miejsce zajmują spory z zakresu znaków towarowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i sądami unijnymi. Obronił rozprawę doktorską z zakresu unijnego prawa znaków towarowych, wykłada prawo własności intelektualnej i prawo gospodarcze Unii Europejskiej na Akademii Leona Koźmińskiego.

  • Uniwersytet Warszawski – doktor nauk prawnych – od 2020
  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2012
  • Uniwersytet Warszawski – licencjat na kierunku stosunki międzynarodowe – 2010

Specjalizacja