Z kancelarią SK&S związany od 2009 roku. Specjalizuje się w prawie bankowym publicznym i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki usług płatniczych i AML. Zajmuje się doradztwem dla banków i innych instytucji sektora finansowego w zakresie regulacyjnym oraz transakcyjnym. Prowadził wiele procesów wdrożeniowych, w tym z zakresu PSD2, PAD oraz AMLD IV. Autor ogólnopolskich publikacji naukowych dotyczących zmian regulacyjnych w bankowości.

  • Certyfikowany oficer ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) - 2019
  • Uniwersytet Warszawski – doktorant (eksternistycznie)
  • Aplikacja adwokacka – 2015 - 2018
  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2014

Specjalizacja