Przed dołączeniem do zespołu Prawa Antymonopolowego SK&S w lutym 2006 r. pracowała przez 3,5 roku w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, najpierw jako case handler, a następnie jako naczelnik Wydziału Telekomunikacji i Mediów w Departamencie Ochrony Konkurencji. Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej została – jako reprezentant UOKIK - członkiem Media Working Group oraz tzw. contact person ds. sektora mediów w ramach sieci organów antymonopolowych państw członkowskich UE – European Competition Network. Reprezentowała także UOKIK w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej przy podejmowaniu decyzji w sprawach nadużywania pozycji dominującej i koncentracji przedsiębiorstw. Od marca 2005 r. do stycznia 2006 r. pracowała w Kancelarii Prawnej „Grynhoff, Woźny i Wspólnicy sp. k.” jako samodzielny prawnik, gdzie była autorką pierwszego – zakończonego sukcesem – wniosku o zastosowanie interim measures wobec operatora telekomunikacyjnego w postępowaniu przed Prezesem UOKiK.

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski –magister – 200

Specjalizacja