Do zespołu SK&S dołączyła w 2015 r. Doświadczenie zawodowe zdobywa nieprzerwanie od 2013 r. pracując w jednej z firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”.

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym i prawnym w zakresie VAT, cen transferowych oraz transakcjach M&A. Uczestniczy w procesach podatkowego due dilligence, zarówno związanych z transakcjami M&A, jak i określenia potencjalnego ryzyka związanego z działalnością tzw. karuzel VAT. Wielokrotnie reprezentuje Klientów w toku kontroli podatkowych, celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych i w sporach z organami podatkowymi przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi.

W 2018 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki.

Członkini International Fiscal Association.

  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – ukończona aplikacja adwokacka i złożony egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym – 2018
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – magister prawa – 2014

Specjalizacja