W SK&S pracuje od 2010 r. Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie cywilnym. Doradzał w szeregu transakcji M&A, projektach restrukturyzacyjnych, prywatyzacjach, sporach korporacyjnych, a także procesach łączenia, podziału i przekształcenia spółek.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa –2009
  • Uniwersytet w Bayreuth – 2007–2008
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Podyplomowe Studium Prawa Spółek – 2010
  • Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie – 2010
  • Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Cambridge –Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego – 2009–2014
  • Radca prawny od 2014

Specjalizacja