Na początku kariery zawodowej pracował w warszawskiej firmie prawniczej EVIP, a następnie jako główny doradca prawny Zarządu Banku Pocztowego S.A. W latach 1995–98 kierował kancelarią prawną stowarzyszoną z Coopers & Lybrand. Po połączeniu Coopers & Lybrand z PriceWaterhouse został partnerem połączonych kancelarii prawnych PricewaterhouseCoopers, odpowiedzialnym za usługi prawne w zakresie finansów, bankowości, obrotu papierami wartościowymi oraz transakcji łączenia i nabywania podmiotów gospodarczych. Brał udział w realizacji szeregu transakcji o zasięgu międzynarodowym. W swojej praktyce łączy głęboką znajomość prawa handlowego i prawa papierów wartościowych z wiedzą z zakresu rachunkowości i zagadnień finansowych.

  • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – magister prawa – 1988
  • Radca prawny od 1992

Specjalizacja

Rekomendacje

  • Legal500 – Prawo handlowe i M&A