Do zespołu SK&S dołączyła w 2006 roku. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, w tym przed sądami administracyjnymi.

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – magister prawa – 2006
  • Studium Podyplomowe Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej – 2006
  • Adwokat od 2010

Specjalizacja